kompleksowe rozwiązania projektowe

dla obiektów inżynierskich

infrastruktury drogowej i kolejowej


Kariera

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do naszego zespołu i uczestniczyć przy realizowanych przez nas projektach, prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV i list motywacyjny w języku polskim) na adres e-mail: [email protected]. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska pracy, jakim byliby Państwo zainteresowani. Prowadzimy ciągły nabór dla osób zainteresowanych stanowiskami asystenta i projektanta specjalności mostowej.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych ogłaszanych naborach, składane dokumenty należy uzupełnić o podpisane oświadczenie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Lukad sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. przez okres najbliższych 24 miesięcy."

W przypadku, gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazujecie Państwo dane osobowe szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wskazanym w przepisach prawa pracy w tym danych do kontaktu oraz szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach."

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numery:

+48 504 493 695


+48 884 882 713


+48 606 976 137


lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego