kompleksowe rozwiązania projektowe

dla obiektów inżynierskich

infrastruktury drogowej i kolejowej


Oferta

Wykonujemy projekty obiektów inżynierskich we wszystkich fazach projektowych: od koncepcji, projektów wstępnych, projektów budowlanych i technicznych, projektów zamiennych, warsztatowych aż do dokumentacji powykonawczych w całym ich zakresie, łącznie z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.W ramach sporządzanych dokumentacji projektowych realizujemy:
  • projekty przepustów, przejść dla zwierząt, mostów, wiaduktów, estakad, kładek, przejść dla pieszych, tuneli, ekranów akustycznych i konstrukcji oporowych
  • projekty obiektów o konstrukcjach: drewnianych, żelbetowych, sprężonych, stalowych, zespolonych, o różnych układach statycznych - belki wolnopodparte, układy ramowe, wieloprzęsłowe, podwieszane, wiszące
  • przeglądy okresowe
  • oceny stanu technicznego
  • analizy statyczno-wytrzymałościowe
  • badania materiałowe niszczące i nieniszczące


Przy sporządzaniu dokumentacji każdorazowo wykorzystujemy najnowsze specjalistyczne oprogramowanie.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numery:

+48 504 493 695


+48 884 882 713


+48 606 976 137


lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego